Súhlasy na prepravu udelené spoločnosti DETOX s.r.o., Závod Banská Bystrica

 

  • Rozhodnutie č. 2011/01032-RA zo dňa 3.10.2011 - Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov pre príjemcov nebezpečných odpadov (okrem územného Obvodu úradu životného prostreida v Banskej Bystrici)

                Stiahni PDF dokument

 

  • Rozhodnutie č. OU-BB-OSZP2-2014/022738/MM zo dňa 8.7.2014 - Predl´ženie platnosti rozhodnutia do 30.9.2017 č. 2011/01032-RA zo dňa 3.10.2011

                Stiahni PDF dokument