Zavádzanie manažérskych systémov

  • Zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008
  • Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004

<< späť