Závod Rimavská Sobota

       

Charakteristika závodu

DETOX s.r.o., závod Rimavská Sobota je zameraný hlavne na recykláciu odpadových olejov a organických rozpúšťadiel, olejových filtrov ale aj na dekontamináciu znečistených odpadov. Do činnosti bol uvedený v roku 2002. Okrem týchto technológií je závod vybavený moderným laboratóriom, skladmi na bezpečné skladovanie rozmanitých druhov nebezpečných aj ostatných odpadov, vrátane moderných zásobníkov na skladovanie olejov
s kapacitou 800.000 litrov. Závod má okrem jednoduchého cestného spojenia aj vlastnú železničnú vlečku a stáčacie miesto pre bezpečné čerpanie železničných aj automobilových cisterien. Všetky prevádzkové plochy závodu sú vybavené nepriepustnými HDPE fóliami a podzemné vody pod závodom sú periodicky monitorované analýzou vzoriek z inštalovaných hydrogeologických vrtov.
Z marketingového hľadiska je Závod Rimavská Sobota zákazníckym centrom pre oblasť južného a východného Slovenska. V Rimavskej Sobote sa vyrábajú recyklované olejové produkty pod obchodným názvom OLEPAL a regenerované rozpúšťadlá rôzneho druhu.

Základné údaje

V prevádzke od roku 2002

Technológie :

  • recyklácia odpadových olejov (výroba vykurovacích a procesných olejov)
  • regenerácia odpadových rozpúšťadiel (destilácia – atmosférická,vákuová, rektifikácia)
  • výroba tuhých alternatívnych palív
  • zhodnocovanie olejových filtrov
  • dekontaminácia odpadov a obalov

Rozloha :

65 000 m2

Technická kapacita :

  • odpadové oleje 15 000 t/rok
  • odpadové rozpúšťadlá 4 000 t/rok
  • olejové filtre 1 000 t/rok
  • kontaminované odpady a obaly (vrátane odpadových obalov) 2 000 t/rok

     

<<späť