Závod Banská Bystrica

 

Charakteristika závodu

DETOX s.r.o., závod Banská Bystrica je prvým spracovateľským závodom spoločnosti so zameraním na fyzikálno-chemické úpravy odpadov. Závod je vybavený neutralizačnou stanicou a technológiami na zhodnotenie fluorescenčných žiariviek, predúpravu odpadových olejov, deemulgáciu emulzií a mechanické úpravy odpadov. V závode je možné v zmysle platnej legislatívy skladovať širokú paletu nebezpečných odpadov,
vrátane odpadových olejov a olejových zmesí, odpadových chemikálií, horľavých kvapalín, jedov a žieravín. Závod bol uvedený do prevádzky v roku 2000 a spĺňa všetky aktuálne platné normy z oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Všetky prevádzkové plochy sú vybavené ochrannými HDPE fóliami ktorých funkčnosť a nepoškodenosť je trvalo monitorovaná elektronickým systémom. Dôležitým kontrolným prvkom je laboratórium, kde sa analýzou vzoriek všetkých dodávok kontroluje, či je kvalita odpadu zhodná s kvalitou deklarovanou
v objednávke. Závod v Banskej Bystrici je aj sídlom centrálneho vedenia spoločnosti. Z marketingového hľadiska je Závod Banská Bystrica zákazníckym centrom pre oblasť stredného a severného Slovenska.

Základné údaje

V prevádzke od roku 2000

Technológie :

  • fyzikálno – chemické úpravy (neutralizácia, oxidácia – redukcia, filtrácia)
  • predúprava odpadových olejov
  • spracovanie olejových emulzií
  • recyklácia žiariviek

Rozloha :

1 800 m2

Technická kapacita :

37 000 t/rok

<<späť