Stratégia

Poslanie 

 • Stať sa  dodávateľom prvej voľby  služieb odpadového hospodárstva pre širokú škálu priemyselných odvetví
 • Vybudovať dynamickú konkurencieschopnú spoločnosť s vysokou kvalitou produktov a služieb
 • Podnikať v zmysle legislatívnych noriem a etických princípov s maximálnou pozornosťou venovanou ochrane životného prostredia
 • Vytvárať zdravý zisk a tento ďalej investovať do rozvoja spoločnosti
 • Sústrediť pozornosť na hlavné aktivity: fyzikálno-chemické úpravy, recykláciu olejov, rozpúšťadiel,environmentálne projekty a poradenstvo, prepravu nebezpečných odpadov
 • Zvyšovať motiváciu a angažovanosť zamestnancov spoločnosti
 • Udržiavať a budovať dôveru našich klientov neustálym zlepšovaním kvality našich produktov a služieb

 

Vízia

                  „ sme tu pre nás“

Chceme poskytovať profesionálne environmentálne služby, byť atraktívnym zamestnávateľom a prispievať k zlepšovaniu kvality života okolo nás. Budeme tvoriť zisk, keď to bude možné, budeme znášať stratu, keď to bude nevyhnutné, ale vždy budeme poskytovať spoľahlivé a odborné služby.

 

Naše hodnoty

 •  Zákaznícke služby
 •  Spoľahlivosť
 •  Odbornosť
 •  Tímová práca
 •  Individuálna zodpovednosť
 •  Osobný rozvoj