SEMINÁR ZAMERANÝ NA OCHRANU ZDRAVIA ZAMESTNANCOV PRI PRÁCI - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov – praktické návody

ochranA zdravia zamestnancov pri práci - povinnosti podnikateľov a zamestnávateľov – praktické návody, 26.9.2019 BANSKEJ BYSTRICI 

 

Seminár, ktorého cieľom:

Ø  je podať prehľadný výklad povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov a poskytnúť praktické návody na ich riešenie vrátane hodnotenia zdravotných rizík a faktorov pracovného prostredia.

Ø  oboznámiť Vás aj s priebehom kontroly štátneho zdravotného dozoru a poradí, ako obstáť pri kontrole a vyhnúť sa pokutám 

 

Odborným garantom bude dlhoročná špecialistka a lektorka v oblasti pracovného lekárstva MUDr. Tatiana Majanová . Od roku 1999 pracuje na RÚVZ so sídlom v RS, kde zastáva post zástupcu regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu a zároveň je vedúcou oddelenia preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie. Jej vysoká odbornosť a lektorská zručnosť ako aj bohaté skúsenosti z kontrolnej činnosti Vám prinesú veľa praktických návodov a skúseností z praxe.

 

Komu je seminár určený

Ø  pre všetkých zamestnávateľov a pre prevádzkovateľov výrobných aj nevýrobných priestorov. Je zameraný na ochranu zdravia zamestnancov a potrebné procesy pre uvedenie priestorov do prevádzky 

 

 Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu :

 

Pozvánka 

Prihláška (doc) 

Prihláška (pdf) 

Organizačné pokyny 

  

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová,   tel. č.: 048 221 15 78, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk 

 

O našich zásadách spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR sa môžete informovať na našich webových stránkach TU. www.detox.sk