POUŽÍVANIE CHEMICKÝCH LÁTOK NA PREVÁDZKACH – PRAKTICKÝ SEMINÁR požiadavky chemickej legislatívy REACH, CLP a povinnosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR)

 

 používanie chemických látok na prevádzkach – praktický seminár – požiadavky chemickej legislatívy REACH, CLP a povinnosti pri preprave nebezpečných vecí (ADR) – 16.5.2019 v Banskej Bystrici

 

Na takmer všetkých prevádzkach sa používajú nejaké chemické látky, zmesi a prípravky. Nie každý prevádzkovateľ však vie, že musí dodržiavať povinnosti, ktoré kontrolujú inšpekčné orgány a hrozia im pokuty za ich nedodržanie. Ako si dať všetko do poriadku Vás prakticky naučia jedna z najväčších slovenských expertiek na chemickú legislatívu  PaedDr. Alena Pilváňová a skúsený špecialista na prepravu nebezpečných vecí Ing. Luboš Halama, PhD.

 

Komu je seminár určený

·       pre všetkých, ktorí pracujú s chemickými látkami a zmesami v rámci svojej profesie (prevádzky, ktoré používajú chemické látky, zmesi a prípravky),

·       pre pracovníkov zodpovedných za prevádzku priemyselných podnikov,

·       pre špecialistov BOZP

pre špecialistov ochrany životného prostredia 

 

Všetky potrebné informácie vrátane prihlášky nájdete tu :

 

Pozvánka

Prihláška (doc)

Prihláška (pdf)

Organizačné pokyny

 

 

V prípade Vašich doplňujúcich otázok, je Vám k dispozícii Ing. Silvia Šinaľová,   tel. č.: 048 221 15 78, e-mail: silvia.sinalova@detox.sk 

 

O našich zásadách spracovávania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia GDPR sa môžete informovať na našich webových stránkach TU. www.detox.sk