Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

  • Vypracovanie zámeru pre navrhovanú činnosť
  • Vypracovanie správy o hodnotení na posudzovanú činnosť
  • Vypracovanie zámeru v rozsahu správy o hodnotení
  • Vypracovanie odborného posudku pre posudzovanú činnosť

<< späť