Kvalita a životné prostredie


DETOX s.r.o. v roku 2001 ako prvá slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva získala certifikát podľa požiadaviek normy ISO 14001. Spokojný zákazník a zlepšenie riadenia procesov sú atribúty, ktoré sú dôležité pri úspešnom podnikaní, a preto v roku 2013 pri recertifikačnom audite nezávislou audítorskou spoločnosťou BUREAU VERITAS sme úspešne obhájili certifikát podľa ISO 9001. Pri poskytovaní našich služieb sa snažíme minimalizovať riziká a plniť požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Následne sme v roku 2016 pri ďalšom recertifikačnom audite obhájili požiadavky podľa normy ISO 45001:2018. Zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, vývoj a výroba regenerovaných produktov, špeciálne priemyselné a čistiace služby, geologické práce a odstraňovanie environmentálnych záťaží, vývoz a dovoz odpadov, čistenie cisterien, environmentálne poradenstvo a manažment odpadového hospodárstva. Zavedením a potvrdením požiadaviek noriem ISO 14001, ISO 9001 a ISO 45001:2018 sme dosiahli zavedenie integrovaného manažérskeho systému.

 

V rámci portfólia komplexných služieb poskytujeme aj čistenie železničných a automobilových cisterien. V roku 2015 sme úspešne absolvovali certifikáciu SQAS a boli sme prijatý za člena CACS (Česká asociácia čistiacich staníc), ktorá zastrešuje aj Slovensko a je členom Európskej asociácie EFTCO s následným úspešným obhájením v roku 2018. Certifikácia nás oprávňuje poskytovať čistenie cisterien s vydaním medzinárodného certifikátu ECD (European Cleaning Document). 

Dokumenty na stiahnutie:

certifikát ISO 14001_SK

certifikát ISO 14001_EN

certifikát ISO 9001_SK

certifikát ISO 9001_EN

certifikát ISO 45001:2018_SK

certifikát ISO 45001:2018_EN

certifikát SQAS


Našou víziou je poskytovať profesionálne zákaznícke služby, byť atraktívnym zamestnávateľom a prispievať k vyššiemu štandardu života v komunitách, kde prevádzkujeme naše aktivity.  V duchu tejto vízie, sme prijali vo svojej stratégii zásady dodržiavania kvality našich environmentálnych služieb a dosiahnutie minimalizácie negatívnych environmentálnych vplyvov na životné prostredie. Pre trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému sa manažment zaväzuje politikou spoločnosti. Ako spoľahlivý partner pre našich zákazníkov rovnako vyžadujeme environmentálne správanie aj od našich dodávateľov. BOZP Všetci v spoločnosti DETOX s.r.o. sa uvedenými princípmi riadime a v plnom rozsahu spoločne napĺňame prijatú politiku integrovaného manažérskeho systému.

Dokumeny na stiahnutie

Politika spoločnosti

Zásady  environmentálneho správania  v spoločnosti DETOX s.r.o.