Objednávky


         OBJEDNÁVKY - formulár. xls

 

       1. Pokyny k správnemu označeniu odpadov počas prepravy

 

       2. Vzory na označenie odpadov počas prepravy


       Prepravný poriadok spol. DETOX s.r.o.    

 

      Požiadavka na dodanie produktov spol. DETOX s.r.o.