Iné služby

Havarijné zabezpečenie

  • Poradenstvo pri výbere havarijnej výbavy
  • Dodávka havarijnej výbavy, havarijného zabezpečenia a sanačných materiálov

Školiaca činnosť

  • Školenia, konferencie pre širokú a odbornú verejnosť
  • Interné školenie pracovníkov priamo u zákazníka
  • Školenie havarijnej pripravenosti Havarijného družstva klienta

Projektovanie stavieb pre životné prostredie

  • Projektovanie čističiek odpadových vôd
  • Projektovanie odlučovačov olejov
  • Projekty sanácie environmentálnych záťaží
  • Inžinierska činnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), požiarna ochrana

 

<< späť