Eurofondy a financovanie projektov

  • Poradenstvo o možnostiach a podmienkach čerpania finančnej pomoci z fondov EÚ, Environmentálneho fondu a Recyklačného fondu
  • Komplexné poradenstvo pred realizáciou, počas prípravy a realizácie projektu
  • Analýza potrieb klienta v súvislosti s investičným zámerom financovaným z finančných zdrojov EÚ ako aj národných zdrojov
  • Spracovanie analýzy možností čerpania financií z fondov EÚ, Environmentálneho a Recyklačného fondu
  • Po zadaní informácií o Vašej spoločnosti vyhľadáme všetky výzvy na podávanie projektov, ktoré sa Vás môžu týkať a navrhneme vhodný projekt
  • Posúdenie možností získania finančných prostriedkov vo vzťahu k zamýšľanému projektovému zámeru – poradenstvo a spracovanie projektovej dokumentácie pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, Environmentálneho a Recyklačného fondu
  • Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie
  • Kontrola podkladov a projektovej dokumentácie – poradenský servis súvisiaci
    s manažmentom a realizáciou projektu

<< späť