Environmentálne projekty a poradenstvo

 

Aktualizované znenie právnych predpisov nájdete na: https://www.slov-lex.sk/domov

Odpadové hospodárstvo

 • Zákon 79/2015 Z.z.
 • Vyhláška 365/2015 Z.z.Katalog odpadov
 • Vyhláška 366/2015 Z.z.o evidencii
 • Vyhláška 370/2015 Z.z.
 • Vyhláška 371/2015 Z.z. vykonávanie ustanoveni zakona
 • Vyhláška 372/2015 Z.z.
 • Vyhláška 373/2015 Z.z. rozšírená zodpovednosť

 

 

Ochrana ovzdušia

 • Vyhláška_231_2013
 • Vyhláška_314_2009
 • Vyhláška_410_2012
 • Vyhláška_411_2012
 • Zákon_137_2010_O ovzdusi
 • Zákon_286_2009
 • Zákon_321_2012
 • Zákon_401_1998
 • Zákon_414_2012

 

 

Vodné hospodárstvo

 • Nariadenie 775_2004
 • Vyhláška 200_2018
 • Vyhláška 418_2010
 • Zákon 364_2004 o vodách

Aktualizované znenie právnych predpisov níjdete na: https://www.slov-lex.sk/domov

 

<< späť