Dekontaminácia odpadov a obalov (vrátane odpadových obalov)

Technológia dekontaminačnej linky slúži nie len na čistenie obalov a dopravných prostriedkov, ale aj na čistenie a dekontamináciu znečistených odpadov a odpadových obalov. Vlastnému procesu čistenia a dekontaminácie v prípade potreby predchádza drvenie alebo úprava odpadov na predpísanú veľkosť.