27/04/2021
Spoločnosť DETOX s.r.o.
08/01/2021
  Dovoľujem si Vám oznámiť, že dňa 28.12.2020 Okresný súd Banská Bystrica vykonal zápis navrhovaných údajov zmenu konateľa spoločnosti DETOX s.r.o. S účinnosťou od 1.1.2021 sú konateľmi spoločnosti: - Daniel Studený, MBA  - Tomáš Gömöry,...
24/09/2020
  Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber nebezpečného odpadu z domácností pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch 3. 10. 2020 a 10. 10. 2020
21/07/2020
  Online školenie formou WEBINÁRA: „ZÁKON O ODPADOCH – EVIDENČNÉ A OHLASOVACIE POVINNOSTI“ – 20.8.2020 Obsah WEBINÁRA:-    Prehľad právnych predpisov a základné pojmy-    Zmeny vyplývajúce pôvodcovi odpadu z novely...
10/07/2020
Názov predmetu zákazky: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o.“   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Predmetom zákazky je stavba s názvom - Sklad a sedimentácia ropných látok. Doplnkovými...
11/05/2020
Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber nebezpečného odpadu z domácností pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch 16.05. 2020 a 23. 05. 2020 Harmonogram mobilného zberu TU...
07/04/2020
Vážený klient a občania mesta Banská Bystrtica, radi by sme Vás informovali o tom, že aj v týchto zložitých časoch je naša spoločnosť otvorená a je tu pre Vás, a sme pripravení poskytnúť Vám služby, ktoré sú pre Vás nevyhnutné. Samozrejme sme museli...
28/01/2020
Vážený obchodný partner,Koncom roka 2019 ste obdržali výpoveď zmluvy, ktorý Vás zrejme nepotešil. Chceme Vás uistiť, že nebolo ľahké urobiť takéto závažné rozhodnutie. S niektorými z Vás spolupracujeme už viac ako desaťročie. Začiatok roka 2020 sa...
20/01/2020
Vážený klienti, od 1.1.2020 došlo k zmene legislatívnych podmienok pri nakladaní s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest zo stavieb. V zmysle zákona č. 79/2015, § 12 odsek 6, fyzická osoba (FO) nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so...
14/05/2019
Spoločnosť DETOX s.r.o. v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií zverejňuje nasledovnú informáciu -   dokument na stiahnutie PDF.
11/03/2019
GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ako obstáť pri KONTROLE DOZORNÉHO ORGÁNU – 30.5.2019 v Banskej Bystrici
30/11/2018
ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI
15/10/2018
Názov predmetu zákazky: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o.“ Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Predmetom zákazky je stavba s názvom - Sklad a sedimentácia ropných látok. Doplnkovými činnosťami k...
19/09/2018
ZMENA TELEFONICKÝCH KONTAKTOV   Prosím kontaktujte nás na nasledovných telefonických kontaktoch:
20/08/2018
Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch 13.10. 2018 a 20. 10. 2018  
20/08/2018
Povinnosti firiem podľa ustanovení zákona č. 137/2010 Z.z., praktické návody a riešenia + zmeny 2017 a 2018 DŇA 27.9.2018 v Banskej Bystrici  
04/05/2018
Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch 12.05. 2018 a 19. 5. 2018 Harmonogram...
29/03/2018
Opäť vstúpili do platnosti významné zmeny v legislatíve. Vzhľadom k tomu Vám dávame do pozornosti 2 témy seminárov, na ktoré Vás srdečne pozývame.
26/03/2018
20.4.2018 od 9:00 budeme spoločne čistiť Tajovský potok a priľahlé priestory od odpadkov    
29/11/2017
ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI Koniec roka nám opäť priniesol významné zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva. Mení sa zákon o odpadoch ako aj vykonávacie vyhlášky vrátane katalógu odpadov. Pokiaľ sa chcete...
29/11/2017
ENVIRONMENTÁLNY KALENDÁR A KATALÓG ODPADOV ODPORÚČAME VÁM VÝBORNÉ PRAKTICKÉ POMOCKY PRE UĽAHČENIE PRÁCE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PODNIKOCH Environmentálny kalendár - pomôcka pre každého pracovníka zodpovedného za odpadové...
06/09/2017
JESENNÝ ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRIAMO NA VAŠEJ ULICI Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať...
11/08/2017
  Vážení partneri, pozývame Vás na odborný seminár na tému VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY - praktické návody a riešenia, ktorý sa bude konať 28.09.2017  (tento termín je už obsadený) a 12.10.2017 (počet volných miest 50) v Banskej Bystrici.
09/05/2017
Jarný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
20/04/2017
       V tomto  roku oslavuje spoločnosť DETOX s.r.o. svoje 25. narodeniny a zaradí sa medzi úspešné slovenské firmy, ktoré dokázali existovať a prosperovať počas celého štvrťstoročia! Počas tohto obdobia sme sa snažili...
08/03/2017
Vážení  partneri,     doposiaľ sme Vám ponúkali školenia najmä z oblastí odpadovej problematiky, ochrany ovzdušia a vôd. Avšak v dnešnej dobe je množstvo povinností, o ktorých podniky nie sú informované, aj napriek tomu, že sa...
08/12/2016
V novom roku sa budeme musieť prvý krát popasovať so zmenami v povinnom vypracovaní hlásení v odpadovom a obalovom hospodárstve vďaka úplne novej legislatíve v tejto oblasti. Aby sme Vás ušetrili problémov a zmätkov spojených s novými ohlasovacími...
01/12/2016
Sacie vozidlo s vysokotlakovým zariadením   V roku 2016 spoločnosť DETOX s.r.o. rozšírila svoj vozový park o Špeciálne tlakovo-sacie vozidlo disponujúce vysokotlakovým zariadením, ktoré umožňuje čistenie nádrží, potrubí a technológií a je...
30/11/2016
ODPORÚČAME VÁM VÝBORNÉ PRAKTICKÉ POMOCKY PRE UĽAHČENIE PRÁCE V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PODNIKOCH
30/11/2016
Čistiaca stanica "TRANS CLEAN" Do prevádzky sme spustili technológiu s názvom Trans Clean, ktorá slúži na vysokotlakové čistenie a výplach železničných a automobilových, kontajnerov a áut na sypké materiály. Technológia je vybavená so zabudovaným...
09/09/2016
ZÁKON O ODPADOCH výklad a praktická ukážka plnenia niektorých povinností na modelovej firme.    Odborný seminár sa bude konať 25.10.2016 v Banskej Bystrici. Podrobné informácie o seminári a prihlášku nájdete v nižšie uvedených odkazoch....
09/05/2016
Jesenný zber nebezpečného odpadu priamo na Vašej ulici Odpad s obsahom škodlivých látok tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Nakoľko Mesto...
08/01/2016
Vážení klienti, v novom roku Vám prinášame ďalšie odborné semináre na aktuálne témy v oblasti firemnej legislatívy životného prostredia.    18.2.2016 - VODNÝ ZÁKON PRE PODNIKY a hlásenia vrátane IPKZ prevádzok - v Piešťanoch 17.3.2016 -...
20/01/2015
Vážení klienti,nakoľko nás s Vami spája veľmi aktuálna téma "NAKLADANIE S ODPADMI", pripravili sme pre Vás odborný seminár, na ktorom nás jeden z najuznávanejších odborníkov na odpadové hospodárstvo oboznámi so zmenami a novými povinnosťami...
12/01/2014
Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Dňa 28.11.2013 bol v NRSR schválený zákon 434, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Uvedený...
21/10/2013
Dovoľte, aby sme Vás touto cestou informovali o povinnosti vypracovať „Program odpadového hospodárstva na roky 2011 – 2015“, v zmysle § 6 Zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11/09/2013
V spoločnosti DETOX s.r.o. bol v júli 2013 úspešne realizovaný recertifikačný audit nezávislou audítorskou spoločnosťou BUREAU VERITAS Certification o plnení požiadaviek systému environmentálneho manažérstva v zmysle medzinárodnej...
08/12/2011
Environmentálna politika našej spoločnosti, ktorú sme prijali v zmysle normy ISO 14001:2004, nás zaväzuje uprednostňovať spôsoby nakladania s odpadmi vedúce k ich zhodnoteniu a recyklácii na úkor zneškodňovania odpadov. Tento cieľ sa snažíme...
22/11/2011
Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.9.2011 Okresný súd Banská Bystrica vykonal zápisom navrhovaných údajov zmenu konateľa spoločnosti DETOX s.r.o.. S účinnosťou od 20.9.2011 sú konateľmi spoločnosti: Ing. Igor Slobodník...
22/03/2011
Vážení obchodní partneri, naša spoločnosť zmenila bežný účet, číslo nového bankového účtu vedeného v Československej obchodnej banke, a.s. je 4013246876/7500.
05/01/2011
Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že od 9.12.2010 zmenila naša spoločnosť svoje sídlo. Naša nová adresa je: DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139 974 05 Banská Bystrica Miesto výkonu práce ani dostupnosť pracovníkov,...
23/11/2010
Vážený zákazník, tak ako po minulé roky, Vám aj tento pripomíname, že sa blíži koniec kalendárneho roka a my všetci sa snažíme splniť si povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, aby sme spokojne mohli vykročiť do Nového roka a tiež sa vyhli...
07/10/2010
Vedenie spoločnosti DETOX s.r.o. sa usiluje budovať spoločnosť s vysokou úrovňou kvality služieb v oblasti odpadového hospodárstva a súčasne venuje nepretržitú pozornosť ochrane životného prostredia. Potvrdením tohto úsilia je opätovné úspešné...
04/02/2010
Dňa 25.2.2010 organizujeme v Banskej Bystrici odborný seminár Povinnosti pôvodcu odpadu pre malé a stredné podniky, Novela zákona o odpadoch. Zameranie odborného seminára: Cieľom odborného seminára je oboznámiť podnikateľskú sféru a širokú odbornú...
01/09/2009
Jesenné kolo zberu nebezpečných odpadov v Banskej Bystrici bude v dňoch 3. a 10. októbra 2009. O presných rozpisoch s miestami zberných miest a termínoch Vás budeme na našej stránke informovať. Taktiež budú všetci občania mesta informovaní oznamom v...