Aktuality

24/09/2020
  Spoločnosť DETOX s.r.o. oznamuje obyvateľom mesta Banská Bystrica, že mobilný zber nebezpečného odpadu z domácností pre fyzické osoby – občanov mesta Banská Bystrica bude prebiehať v dňoch 3. 10. 2020 a 10. 10. 2020
Pozri všetky aktuality