Aktuality

30/11/2018
ZÁKON O ODPADOCH a ohlasovacie povinnosti firiem a výrobcov V PRAXI
15/10/2018
Názov predmetu zákazky: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o.“ Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Predmetom zákazky je stavba s názvom - Sklad a sedimentácia ropných látok. Doplnkovými činnosťami k...
Pozri všetky aktuality