Aktuality

14/05/2019
Spoločnosť DETOX s.r.o. v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z.z o prevencii závažných priemyselných havárií zverejňuje nasledovnú informáciu -   dokument na stiahnutie PDF.
Pozri všetky aktuality