Aktuality

15/10/2018
Názov predmetu zákazky: „Recyklácia nebezpečných odpadov v spoločnosti DETOX s.r.o.“ Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky: Predmetom zákazky je stavba s názvom - Sklad a sedimentácia ropných látok. Doplnkovými činnosťami k...
19/09/2018
ZMENA TELEFONICKÝCH KONTAKTOV   Prosím kontaktujte nás na nasledovných telefonických kontaktoch:
Pozri všetky aktuality